襤nsan Kaynaklar覺

襤nsan Kaynaklar覺

Tatildunyamiz.com , ekip çal覺mas覺n覺n s覺n覺rs覺z hizmetle bulutuu, üst düzeyde müteri memnuniyetini,gerçekletiren bir turizm acentesidir. 

Tatildunyamiz.com ailesini her geçen gün büyüterek bu yap覺y覺 sürekli ve güçlü k覺lmak ise insan kaynaklar覺 politikalar覺m覺z覺n ilk hedefi olarak belirlenmitir.

Tatildunyamiz.com ,  kurumsal kültür anlay覺覺, tüm çal覺anlar覺 taraf覺ndan ortaya konulan inanç ve deerlerden oluur ve her çal覺an覺m覺z bu kültüre sahip ç覺kar.

Faaliyet gösterdiimiz sektörde rekabet koullar覺, sosyoekonomik gelimeler ve çal覺anlar覺m覺z覺n bireysel geliimleri izlenerek eitim programlar覺 yap覺l覺r.

Hedef, eitim eliinde davran覺 ve becerileri gelitirerek sektörel geliime uyum salamakt覺r.

襤 OLANAKLARI

Tatildunyamiz.com , 襤zmir merkez ofis bünyesinde kariyer olanaklar覺 sunmaktad覺r.

KAR襤YER GEL襤襤M襤

Tatildunyamiz.com  tüm çal覺anlar覺 kapsayan performans yönetim sistemi ile çal覺anlar覺n覺n bilgi, beceri ve davran覺lar覺n覺n gelitirilmesini, eitim ihtiyaçlar覺n覺n belirlenmesi ve giderilmesini, geçmi performanslar覺n覺n deerlendirilmesini ve sürekli iyiletirilmesini destekler.

Amac覺m覺z, irketimiz Tatildunyamiz.com ' u gelecee ta覺yacak insan kayna覺n覺 oluturmak için, çal覺anlar覺n kiisel geliimi ve kariyer geliimlerini desteklemektir.

E襤T襤M ve GEL襤襤M

Oryantasyon Eitimi

Tatildunyamiz.com 'da ie yeni balayanlar oryantasyon eitimine tabii tutulur. Bu eitim, çal覺anlar覺n irket kurum kültürünü ve i ak覺lar覺n覺 yak覺ndan tan覺malar覺na olanak salar.

 襤ç Eitim Programlar覺

Tatildunyamiz.com , 10 y覺ll覺k tecrübesiyle çal覺anlar覺na mesleki eitim ve destek sunar.

 

Cv' nizi lütfen info@doris.com.tr adl覺 mailimize gönderiniz.